Homepage   Ons op facebook Ons op you-tube Ons op you-tube Ons op you-tube Onze webshop   

Reiki symbolen, deel 2
 
 

dharma-lotus > reiki-lotus > reiki symbolen > symbolen (2/3)

Onderstaande symbolen zijn symbolen waarin je bij Usui-Reiki níet in wordt geïnitieerd. Echter, bij andere Reikisystemen worden ze wel gebruikt zoals Halu en Zonar bij Tera-Mai. Of je nu wel of niet ingewijd bent in een bepaald symbool staat los van de werking van het symbool. Het symbool is namelijk niets anders dan een manifestatie van een trillingsfrequentie. De kracht zit niet in het symbool, het wordt er slechts door opgeroepen. Onderstaande symbolen kun je dus gebruiken in je behandeling. Maar nogmaals, de symbolen symboliseren. Niets meer en niets minder.
De symbolen zijn verdeeld over 3 pagina's:

symbolen deel 1 
symbolen deel 2 
symbolen deel 3 

 

 

hosanna


 

 

Het Hosanna kracht symbool (Eileen Gurhy uit New York) wordt getekend in 2 doorgaande lijnen.

trek een lijn schuin naar beneden, gevolgd door een lijn naar links en een lijn schuin naar boven, afsluitend met een krul, waarbij je zegt ‘Hosanna, Hosanna, Hosanna’.

trek een lijn schuin naar boven, gevolgd door een lijn naar rechts en een lijn schuin naar beneden, afsluitend met een krul, waarbij je zegt ‘Hosanna, Hosanna, Hosanna.

Hosanna is een heel bijzonder symbool. Je kunt het gebruiken om te reinigen. Dwz, steeds als ergens energetisch vuil aanzit, kan je dit symbool gebruiken om te reinigen. Dit kunnen gebouwen, voorwerpen, maar ook Chakra’s, aura’s, lichamen of relaties zijn. Je combineert dan hosanna met de 4 Cho-Ku -Rei’s

Een heel specifieke vorm van energetisch reinigen is het uitdrijven van entiteiten die vastkleven aan iemand. Dit is echter “specialisten-werk”, niet zonder gevaar, aanklevende entiteiten kunnen buitengewoon krachtig en gevaarlijk zijn, en als je probeert te verwijderen is er een goede kans dat ze zich op jou gaan richten.
Hier volgt de procedure zoals door Kathleen Milner beschreven om entiteiten te verwijderen. Het is beslist een zeer krachtige procedure, maar……bezint voor ge begint!!! Het is onontbeerlijk dat je goed kan communiceren met je (hoge!) gidsen.

Teken Cho Ku Rei's en Hosanna's (3x de namen) .

St. Michaël, de Aartsengel (3x) neem Uw blauw vlammend zwaard en hak iedere band door en bevrijdt elke verbinding die God niet wenst tussen ............ en ............ . Hak door, hak door met Uw blauw vlammend zwaard iedere band, elke verbinding, die God niet wenst.Bevrijdt, bevrijdt door middel van Uw blauw vlammend zwaard iedere band, elke verbinding indien dit door God ook niet langer gewenst is.

Visualiseer St. Michaël en het ontplooien van deze handeling.
Teken Cho Ku Rei's en Hosanna's (3x de namen)

Engelen van het Violette Vuur (3x) neem alle psychische resten mee die Michaël heeft losgemaakt bij het doorhakken van iedere band, elke verbinding die God niet wenst tussen ............en.........
En bevrijdt en verlos door middel van het Violette Vuur iedere band, elke verbinding, die God niet wenst.
Verander door middel van het Violette Vuur iedere band, elke verbinding indien dit door God ook niet langer gewenst is.

Visualiseer het Violette Vuur en het ontplooien van deze handeling.
Teken Cho Ku Rei's en Hosanna's (3x de namen)

Saint Germain bewaarder van de Violette Vlam (3x) ik roep Uw naam aan.
Neem elke psychische verstoring die de Engelen van het Violette Vuur bij U brengen, en wat Michaël heeft losgemaakt bij het doorhakken van iedere band en elke verbinding die God niet wenst tussen .......... en ..........
Bevrijdt met het Violette Vuur iedere band, elke verbinding die God niet wenst.
Verander door middel van het Violette Vuur iedere band en elke verbinding indien dit door God ook niet langer gewenst is.

Visualiseer Saint Germain en het ontplooien van deze handeling.
Vul onmiddellijk de leegte met:

Ik roep aan de Meesters, Heiligen, Aartsengelen en Engelen; om elke leegte te vullen met kleuren, klanken, symbolen iedere andere vorm van heling, welke nodig zijn voor volmaakte en goddelijke heling. Heling. God mogen ZIJ NU gezegend worden, Laat het NU zo zijn.

 


 

Iava

Dit symbool is in 1991 door Catherine Mills Bellamont uit lreland gechannald.
het symbool zou alleen werken bij Reikimaster en is bedoelt om de wereld te helen. Het is dus niet voor eigen gebruik.
Het symbool plaats je vergelijkbaar met een afstandsbehandeling naar de aarde toe met Healing als affirmatie. Tijdens het tekenen noem je de mantra (Iava) 3 maal.
Tijdens het maken van de cirkels noem je de elementen: Aarde, water, wind en vuur.
 

 
intergreer

Integreer is een symbool welk Valerie Wever doorkreeg en is voor het integreren van onze duistere kant, het verenigen van liefde en kracht, om zodoende schoonheid en harmonie in jezelf te scheppen.
Het symbool is ook voor het consolideren van nieuwe kennis en energieën.

 

 
   

johre

Johre werd ingebracht door Iris Ishikuro, één van de 22 Reikimeesters die door Takata zijn ingewijd. Tijdens haar leven maakte Iris het voor iedereen mogelijk om Reikimeester te worden, tegen een aanvaardbare prijs. Johre stamt van de gekalligrafeerde Johre of het 'Witte Licht'symbool, dat honderd jaar geleden werd doorgegeven; dit is ongeveer dezelfde periode waarin Reiki en Mahikari in Japan verschenen. (Het is een frappant verschijnsel dat een specifieke plaats in een zekere tijd een specifieke energie kan afgeven. Zie bijvoorbeeld de ontwikkeling van de rockmuziek in Engeland in de jaren zestig). Johre verbindt ons met de beschermers van de aarde en werkt erg goed bij het loslaten van blokkades. Om een symbool te bekrachtigen, zeg je driemaal de bijbehorende mantra. In dit geval is er sprake van zes tekens; daarom zeg je de mantra zesmaal (veelvoud van drie), één na ieder teken.

Johre betekent letterlijk ‘Wit Licht’ en bestaat uit 6 tekens. Noem de mantra van dit symbool bij ieder teken dat je maakt, dus 6x JOHRE. Het werkt uitstekend bij het doorbreken van blokkades.Zuivert alles wat negatief geladen is,(o.a. ruimtes en voorwerpen).Wanneer je tijdens een behandeling (persoon aanwezig) voelt dat er blokkades zijn of andere vormen van negativiteit, haal, zoals je geleerd is, de negativiteit eruit en vul de plaats met Johre.
Wanneer je een serie ‘krachtige’ symbolen gebruikt bij een behandeling, sluit altijd af met Johre, om de vrijgekomen plaatsen van verwerkte blokkades te zuiveren en op te vullen met licht, zodat er niet direct weer een nieuwe blokkade kan ontstaan. Voor jezelf en anderen te gebruiken.
Johre heel groot getekend blijft meer dan drie uren staan als een zuil van zuiver wit licht. Te gebruiken in ruimtes die je wilt zuiveren(in ieder hoek van de kamer(s) een levensgrote Johre tekenen. Ter bescherming van je woning, wanneer je het huis verlaat een Johre tekenen/ visualiseren. Er zijn vele mogelijkheden om Johre te gebruiken.
 

 
      

mara

Dit symbool wordt gebruikt om iemand goed te 'aarden'. Het verbindt ons dieper met "Moeder Aarde". Je kunt het gebruiken wanneer iemand niet goed geaard/gegrond is. Teken het symbool dan onder de voeten. Dat geldt natuurlijk ook voor jezelf. Bij Mara altijd Cho Ku Rei gebruiken.

symbool voor de aarde
de twee lijnen vertegenwoordigen de Vader-Moeder, Ying-Yang.
de spiraal komt uit de kosmos. De 5 lussen vertegenwoordigen de 4 elementen, met ons hart als centrum van het medicijn wiel. En gaat vervolgens in de aarde.
reiki is verbonden met het element aarde.

In de spiraal is een perfect evenwicht tussen kosmische energie en aarding. Dit evenwicht is zeer belangrijk. Als je naar ‘Boven” toe opent, is het belangrijk, dat je evenzeer opent naar de aarde toe.
Dit symbool wordt gebruikt om iemand goed te 'aarden'. Het verbindt ons dieper met "Moeder Aarde". Je kunt het gebruiken wanneer iemand niet goed geaard/gegrond is. Teken het symbool dan onder de voeten.
Dat geldt natuurlijk ook voor jezelf. Bij Mara altijd Reiki Cho Ku Rei’s gebruiken.

 
   

maria

De krul in dit symbool versterkt de energie; de open 'M' vertegenwoordigt de vrouwelijke kracht die in alle vrouwen aanwezig is. Mannen kunnen ook baat hebben bij dit symbool, omdat het hun verzorgende, creatieve, genezende kanten opent. Om het te gebruiken, kunnen we tot het Moeder-aspect van God bidden, en vragen om hulp bij al onze noden. Ook dit symbool kan, net als alle andere symbolen, worden versterkt door Cho Ku Rei's. Als we de 'M' tekenen, noemen we driemaal de naam 'Maria'. Vervolgens sturen we haar de symbolen en vragen haar deze van kracht te voorzien en helende energie terug te sturen. Andere Engelen, Heiligen en Meesters zullen ons altijd helpen als we daarom vragen, ook wanneer we de symbolen tekenen. We kunnen hen de symbolen toesturen en vragen of zij genezing willen sturen naar de mensen die ons om behandeling hebben gevraagd. We kunnen ook vragen of de heling naar Moeder Aarde mag worden gestuurd. je kunt dit symbool, en ieder ander symbool, ook in het zand of in de aarde tekenen.

 
midas ster

Midas-ster is een symbool voor overvloed, en niet alleen voor overvloed aan geld. De Cree-indianen kennen de profetie: 'Pas nadat de laatste boom is omgehakt. Pas nadat de laatste rivier is vergiftigd. Pas nadat de laatste vis is gevangen. Pas dan zul je merken dat je geld niet kunt eten.' Geld is bedoeld als uiting van onze kracht en als een middel om de dingen te kunnen doen die we nodig hebben en willen doen. Bert Goldman, een Silva-docent, gebruikte getallen uit de bijbel en de kabbala, verbond ze onderling en uit deze punten ontstond de Midas-ster.
Als je een rode lijn over de onderste horizontale lijn tekent, dan wordt de kracht groter en aard je de energie.

 

 
motor-zanon

Motor-Zanon is een minder bekend Sanskriet symbool, dat in de traditie van Tibetaanse monniken gebruikt wordt voor het uitdrijven van geesten. Het heeft twee namen en helpt bij het verdrijven van pijn, zwellingen en ziekte.
Je doet dit als volgt: je bekrachtigt het symbool met de Cho Ku Rei's en zegt driemaal Motor. Motor gaat het lichaam binnen en de 'kurkentrekker' in het midden draait om de horizontale lijn, om de pijn te pakken. Om het symbool te laten veranderen van polariteit, teken je het symbool nog eens en bekrachtig je het met Cho Ku Rei's, maar zeg je de naam Zanon driemaal. Hiermee verandert de polariteit, verlaat het symbool het lichaam en neemt de pijn met zich mee. Hoewel dit symbool werk bij pijnen en ziekten is de kern van het probleem bij elke ziekte dat de kwesties achter de ziekte of pijn eerst moeten worden aangepakt voordat van heling sprake kan zijn.
Sluit Moto-Zanon altijd af met Cho-Ku-Reï.

 
sati

Doorgekomen via Lawson Bracewall uit Punskaiki, Nieuw Zeeland.

het gelijkmatig kruis vertegenwoordigt de gelijke kwaliteit van de geest (moeder - vader, vrouwelijk - mannelijk etc), en dus voor geestelijk evenwicht.

het vertegenwoordigt alle richtingen, en alle tegengestelden.
twee elkaar doorkruisende cirkels die de mannelijkheid en de vrouwelijkheid vertegenwoordigen (de dynamische relatie van die twee). Dus yin en yang. Door deze vereniging zal de ziel groter worden in het Tijdperk van de Waterman.

Tijdens behandelingen kan dit symbool gebruikt worden voor het openen, integreren en in balans brengen van de mannelijke en vrouwelijke aspecten, zodat de persoon vreugdevoller en liefdevoller in het dagelijks leven kan functioneren. Kan worden gebruikt om tot een betere integratie van het mannelijk- en vrouwelijk principe binnen de persoonlijkheid te verkrijgen, waardoor men zich 'Totaler' kan voelen en blijer, harmonieuzer en liefdevoller het leven kan ervaren en beleven.
Het helpt wanneer je uit balans bent, bijvoorbeeld wanneer je teveel in je hoofd zit (i.z. je werk) en je niet kan ontspannen. Of wanneer je plotseling overstuur raakt van een of ander voorval.
Het helpt ook om een op een zachte manier een intens proces op gang te brengen. Het is daarnaast heel goed te gebruiken bij mensen die dominant zijn of alles voor een ander willen regelen.
Het werkt goed in combinatie met Harth en Johre.