Homepage   Ons op facebook Ons op you-tube Ons op you-tube Ons op you-tube Onze webshop   

Healen van de 7e aura
 
 

dharma-lotus > reiki-lotus > technieken > behandelen 7e auralaag

Chios is net als Reiki niet alleen een healing methode maar ook een spirituele methode. Al ons spirituele besef is gehuisvest in onze kruin chakra en de Kruin chakra is het 7e chakra en staat in verbinding met de 7e auralaag.
Bij healing gaan we er van uit dat fysieke gewaarwordingen meestal veroorzaakt worden door emotionele blokkades. Meestal, maar niet altijd. Aangeboren of erfelijke aandoeningen kunnen nooit emotioneel bepaald zijn, deze zijn karmisch of spiritueel bepaald (nota: we zeggen niet dat een erfelijke aandoening komt door slecht Karma, het kan ook een bewuste keuze zijn van een incarnant om in een 'moeizaam' lichaam te incarneren als leerproces).  
Dergelijke karmische factoren en al onze spirituele lering als ook ervaringen uit voorgaande levens zijn de bakermat van de 7e chakra en dus de 7e auralaag.
Fysieke (maar ook emotionele en mentale) gewaarwordingen veroorzaakt door blokkades in het spiritueel/larmische lichaam kunnen geheeld worden middels het healen van de 7e auralaag.

behandeling van de 7e auralaag

Het behandelen van het 7e auralichaam doe je na enkele behandelingen waarbij je informatie hebt ontvangen middels de 6 zintuigen dat er een blokkade aanwezig is in de 7e aura. 
De clint ligt op een tafel op de rug. Jij staat op een kleine 2 meter afstand en probeert de hogere auralaag te zien. Maak hierbij gebruik van de ster, visualiseer deze terwijl je de aura ziet. Deze 7e auralaag is een fijne transparante laag met een licht goudachtig gloeiend licht. Verontreinigingen wijzen net als bij de 3e en 5e auralaag op de staat van het psychische gestel. Het voelt aan als een verandering in textuur. Neem je tijd voor dit proces. De 7e auralaag is het moeilijkst waar te nemen. 

Neem alle verontreinigingen en beschadigde plekken in ogenschouw en onthoud waar die plekken zich bevinden. Ga vervolgens elke plek n voor n af (je blijft op afstand van een kleine 2 meter staan) en visualiseer, weet en vertrouw dat deze plek gezuiverd en geheeld wordt. 
Ook bij deze behandeling is het zeer goed mogelijk informatie te ontvangen vanuit de zes zintuigen. Deze informatie kan komen vanuit het 7e auralichaam je behandelt, maar ook vanuit het 5e en zelfs 3e auralichaam welk in verbinding staan met het 7e.
Als je elke plek op deze wijze behandeld hebt ga je naar het lichaam toe en plaats je dominante hand net op de 7e auralaag maar tussen het 1e (fysieke lichaam) en het 7e op ongeveer 25 30 cm. van het fysieke lichaam verwijderd. Doe dit met de handpalm open en naar het fysieke lichaam gericht. Visualiseer, ervaar en weet nu dat de energie (of licht als dat fijner werkt) rondom je hand en rondom het lichaam van je clint samenkomt in jouw hand en uitstraalt naar boven naar de blokkades in het 7e auralichaam. je hand werkt zodoende als een soort lens. Je hand verzameld de energie/licht en spreidt deze uit naar boven toe naar het 7e auralichaam over een diameter van ongeveer 30 35 cm. Deze bundel van energie/licht zorgt voor de heling binnen het 7e auralichaam. 
Ga op deze manier elke verontreiniging en blokkade in de 7e auralaag langs zoals je dat net ook op afstand hebt gedaan.


Doe deze techniek steeds met n hand en op n blokkade per keer. Na elke blokkade kan je wederom scannen of zien of de blokkade geheeld is.
Ben je helemaal klaar aan de voorzijde van het lichaam, laat de clint zich dan omdraaien op de buik en herhaal de volledige behandeling (op afstand de hogere auralaag bezien, met visualisatie helen en vervolgens met de dominante hand helen) opnieuw voor elke blokkade of verontreiniging die je hier ervaart. 
Ben je eveneens klaar met het behandelen van de rugzijde, doe dan een scan over het gehele lichaam vlak boven het fysieke lichaam. De heling welk plaatsvond op de 7e auralaag moet hier zeer goed voelbaar zijn. Probeer deze scan na ongeveer 2 weken nogmaals te herhalen om te kijken en te voelen of de healing zich doorgezet heeft.