Homepage   Ons op facebook Ons op you-tube Ons op you-tube Ons op you-tube Onze webshop   

chakralagen, de verbinding tussen een chakra en een arua
 
 

dharma-lotus > reiki-lotus > chakralagen

De energetische mens
€10,=                                                Bekijk hier onsgehele massage aanbod.
 
Naast de 7 auralagen zijn er 7 hoofd chakralagen. Dit zijn de natuurlijke verbindingen tussen een chakra en een aura.

de 1e chakralaag is de verbinding tussen het 1e chakra en het 1e auraveld
de 2e chakralaag is de verbinding tussen het 2e chakra en het 2e auraveld
de 3e chakralaag is de verbinding tussen het 3e chakra en het 3e auraveld
de 4e chakralaag is de verbinding tussen het 4e chakra en het 4e auraveld
de 5e chakralaag is de verbinding tussen het 5e chakra en het 5e auraveld
de 6e chakralaag is de verbinding tussen het 6e chakra en het 6e auraveld
de 7e chakralaag is de verbinding tussen het 7e chakra en het 7e auraveld

Met inbegrip van deze 7 hoofd chakra’s zijn er in totaal 98 chakra lagen.
Er zijn de 7 auralagen welk om ons heen huizen, en dus ook om onze chakra’s komen. 7 Hoofd chakra’s met aan zowel de voorzijde als aan de achterzijde 7 auralagen.

interpreteren van de chakralagen

De voorzijde van het lichaam verteld zeer veel over alles wat nog komen gaat. Blokkades die sterk met de toekomst te maken hebben manifesteren zich aan de voorzijde. Blokkades die sterk met het verleden van doen hebben of ontstaan zijn in het verleden manifesteren zich aan de achterzijde.
De chakra’s vertellen altijd waar een blokkade zit. De aura verteld hoe deze is ontstaan en hoe deze momenteel ervaren wordt.
Onderstaand behandelen we de eerste 3 auralagen van elke chakra.

1e auralaag

De 1e auralaag is het fysieke lichaam en is verbonden met het 1e chakra; het Perineum.
De verbinding tussen het Perineum en deze 1e auralaag wordt de 1e chakralaag genoemd.
De 1e auralaag strekt zich uit tot ongeveer 3 centimeter vanaf het lichaam (in balans).
Binnen dit fysieke lichaam worden we ons bewust van de blokkades welk in andere energetische lichamen aanwezig zijn. Bijna elke fysieke gewaarwording heeft een emotionele en/of mentale en/of Karmische oorzaak welk zich huist in 1 van de Hoofd chakra’s.
Zodoende hoeven we dus nooit binnen de ledematen te zoeken naar een emotionele en/of mentale en/of Karmische blokkade omdat in de ledematen geen hoofd chakra’s aanwezig zijn.
De 1e auralaag voelt extreem leeg aan. Alsof je met je hand in een vacuüm bent waarin niets is.

chakralaag 1.1

1e chakra, 1e auralaag.
Dit is de 1e hoofd chakralaag. Het is de verbinding tussen het fysieke lichaam en het Perineum. Het is een natuurlijke verbinding waarbij de fysieke gewaarwordingen op zijn juiste plaats neergezet worden.

chakralaag 1.2

1e chakra, 2e auralaag.
De verbinding tussen het fysieke lichaam en het emotionele lichaam.
Deze zal duidelijk voelbaar zijn als we een vanuit het emotionele lichaam een blokkade genereren in het fysieke lichaam.
Andersom gezegd, als een fysieke blokkade (bv hoofdpijn) veroorzaakt wordt door stress (emotionele blokkade) dan zal zowel het hoofd als het Perineum in de 2e auralaag heftig aanvoelen.

chakralaag 1.3

1e chakra, 3e auralaag.
De verbinding tussen het fysieke lichaam en het mentale én spiritueel/Karmische lichaam.
de auralaag zal voornamelijk voelbaar zijn als we vanuit ons denkproces (mentale lichaam) zware en negatieve energieën genereren (piekeren en malen) welk we neerzetten in het fysieke lichaam. Kramp, spier- en gewrichtpijn en peristaltische darm zijn hier uitingen van.

Terug naar de index


2e auralaag

De 2e auralaag is het emotionele lichaam en is verbonden met het 2e chakra; Sacraal.
De verbinding tussen het Sacraal en de 2e auralaag wordt de 2e chakralaag genoemd.
De 2e auralaag strekt zich van ongeveer 3 tot ongeveer 20 centimeter van het lichaam (in balans).
Aan de 2e auralaag kunnen we de emotionele gesteldheid van de persoon aflezen. Een gezond en in balans verkerend emotioneel lichaam uit zich door open te staan naar anderen en naar de eigen persoon. Je bent dan namelijk in staat de eigen emoties op te merken en te ervaren. Wanneer het lichaam uit balans is, zal de emotie zo sterk zijn dat we slaafs achter de emotie aangaan en ernaar handelen.  
Na de dood blijft het nog drie dagen om het fysieke lichaam hangen waarna het vervaagt. Vandaar ook de reden dat lichamen in het westen pas na die drie dagen begraven of gecremeerd worden.
De 2e auralaag heeft als element water, en zo voelt het ook aan. Als stromende lagen langs de handen.

chakralaag 2.1

2e chakra, 1e auralaag.
De 2e chakra is het Sacraal chakra en de geboorteplaats van de emoties. Basaal gezien zijn deze positief of negatief. Een positieve emotie geeft een positieve gemoedstoestand in de Zonnevlecht, een negatieve emotie geeft een negatieve gemoedstoestand in de Zonnevlecht.
Een blokkade in deze chakralaag heeft dus een bron in het fysieke lichaam en een gevolg in het emotionele lichaam. Andersom is gangbaarder maar toch komt het voor. Bijvoorbeeld als fysieke mankementen aan het lichaam een negatieve emotie oproept; boosheid of verdriet omdat het lichaam oud of ziek is. Maar ook als het uiterlijk aanleiding geeft tot een diepgaande emotie zoals bij narcisme.
Als deze chakralaag opspeelt dan trekt hij meestal chakralaag 3.1 met zich mee.

chakralaag 2.2

2e chakra, 2e auralaag.
Dit is de 2e hoofd chakralaag. De natuurlijke verbinding tussen het Sacraal chakra en het emotionele lichaam. Blokkades die hier ervaren worden, worden op de juiste manier verwerkt en benaderd.

chakralaag 2.3

2e chakra, 3e auralaag.
Dit zijn emotionele blokkades welk zijn ontstaan heeft in het mentale proces.
vaak benaderen we emoties niet vanuit het emotionele, maar vanuit het mentale veld. Maar emotionele blokkades kunnen we alleen emotioneel oplossen zoals we fysieke blokkades alleen fysiek kunnen oplossen, etc.. Door gebeurtenissen niet emotioneel te benaderen maar rationeel vergroten we de emotionele blokkade en leggen we er mentaal een deksel op. Jaren later kan dit dan terugkomen.
In positieve zin is het de persoon die sterk intuïtief ontwikkeld is en die signalen vanuit zijn emotie en gevoel kan benaderen zonder Ego. In die zin is deze chakralaag sterk verwant met 6.1.
Deze auralaag wordt overigens snel verward met chakralaag 3.3.

Terug naar de index


3e auralaag

De 3e auralaag is het mentale en ook spiritueel-/Karmische lichaam en is verbonden met het 3e chakra; de Zonnevlecht.
De verbinding tussen de Zonnevlecht de 3e auralaag wordt de 3e chakralaag genoemd.
De 3e auralaag strekt zich van ongeveer 25 tot ongeveer 50 centimeter van het lichaam (in balans). Tussen de 2e en de 3e auralaag zit een overgang van ongeveer 5 centimeter.
De derde auralaag is qua thema enigszins anders van opbouw dan het aangekoppelde 3e chakra. Het 3e chakra, Zonnevlecht, staat voor het Egolichaam en de 3e aura voor het mentale, spirituele en Karmische lichaam.
Het verschil zit hem dat we de 7e auralaag (spirituele en Karmische lichaam) niet kunnen voelen omdat deze te ver van het fysieke lichaam afgelegen en daardoor te diffuus zijn.
Het spirituele lichaam is als het ware een natuurlijke tegenhanger van het Egolichaam. Aan de hand van het Egolichaam kunnen we zodoende in de 3e auralaag observeren hoe het gesteld is met het spiritueel en Karmische lichaam.
De 3e auralaag voelt aan als luchtstromen. Het voelt veel losser en oweeër aan als de 2e auralaag.

chakralaag 3.1

3e chakra, 1e auralaag.
Een chakralaag welk nauw verbonden is met chakralaag 2.1. In beide gevallen geeft het fysieke lichaam aanleiding om een sterke emotie, en de daaruit voortkomende, gemoedstoestand te ervaren.
In dit geval zal het leiden tot teleurstelling, verdriet of boosheid. Het Ego wordt geraakt.

chakralaag 3.2

3e chakra, 2e auralaag.
Hier gaat het om het Ego welk beïnvloed wordt door een sterke emotie zoals een verliefdheid. Verliefdheid sterkt ons Ego, maar maakt ons ook kwetsbaar wat we voelen in ons Ik.
Maar ook negatieve emoties kunnen een sterke uitwerking hebben op ons Ego, dusdanig dat we onzeker worden.

chakralaag 3.3

3e chakra, 3e auralaag.
Dit is de 3e hoofd chakralaag. De natuurlijke verbinding tussen de Zonnevlecht en het mentale en spiritueel/Karmische lichaam.
Deze auralaag is vaak een valkuil. Juist omdat het een natuurlijke verbinding is gaan we snel vanuit met mentale proces voeding geven aan ons Ego zodat daar een blokkade ontstaat. Egotripperij, egoïsme en egocentrisme en machogedrag zijn hiervan uitingen.
Ook kunnen we een in oorsprong zuivere gemoedstoestand omvormen tot iets negatiefs vanuit het mentale proces, bijvoorbeeld als we verliefd worden maar dit mentaal niet willen accepteren of toelaten.
Deze auralaag wordt snel verward met chakralaag 2.3 en heeft een sterke verbinding met 5.3

Terug naar de index


4e auralaag

De 4e auralaag is het Liefdeslichaam en is verbonden met het 4e chakra; Hart chakra.
De verbinding tussen het Hart chakra en deze 4e auralaag wordt de 4e chakralaag genoemd.
De 4e auralaag strekt zich van ongeveer 60 tot ongeveer 100 centimeter van het lichaam (in balans). Tussen de 3e en de 4e auralaag zit een overgang van ongeveer 10 centimeter.
Het Liefdeslichaam is goed ontwikkeld als we in staat zijn relaties te onderhouden vanuit mededogen. Het is ook het terrein van onze principes, overtuigingen, meningen e.d.
je reinigt dit lichaam door je open te stellen voor nieuwe ideeën en inzichten.Oude denkpatronen en daarbij verwachtingspatronen krijgen zo geen kans meer.
De 4e auralaag is doorgaans zeer moeilijk te voelen. Alleen als er en duidelijke blokkade aanwezig is kan de 4e auralaag voelbaar worden. Het aanvoelen is zeer verschillend.

chakralaag 4.1

4e chakra, 1e auralaag.
Het Hart chakra is geen chakra waar gemakkelijk blokkades ontstaan. Welk kan het chakra weinig ontwikkeld zijn doordat de persoon juist druk bezig is met blokkades in andere chakra’s. Deze onderontwikkeling is alleen te verhelpen door de blokkades in die andere chakra’s te gaan verhelpen zodat de aandacht naar Mededogen kan gaan, het terrein van Hart chakra.Het fysieke lichaam zal niet snel blokkades genereren in dit chakra.

chakralaag 4.2

4e chakra, 2e auralaag.
Deze chakralaag is “De mantel der Liefde”. Emotionele blokkades worden niet beleefd of ervaren, maar middels een kunstmatig sausje van mededogen vergeven en vergeten. Maar vergeven en vergeten doe je niet zomaar, dat moet puur gedaan worden vanuit oprecht mededogen en compassie. Gebeurt dat niet, dan zal het zijn beslag in de 2e auralaag van het Hart chakra hebben.

chakralaag 4.3

4e chakra, 3e auralaag.
Net als chakralaag 3.3 is dit ook een valkuil.
We kunnen namelijk Liefde voelen en ervaren vanuit Zonnevlecht en vanuit Hart. Alleen de Zonnevlecht verwacht een terugkoppeling naar het Ego welk gestreeld wilt worden. Liefde uit Hart chakra is onvoorwaardelijk.
Bij vele uitingen van Liefde is er een duidelijke samenhang tussen voorwaardelijke en onvoorwaardelijke Liefde. Zo houden we onvoorwaardelijk van onze partner en kinderen, maar verwachten we ook dingen van ze. Deze discrepantie slaat vaak in deze chakralaag neer.

Terug naar de index


5e auralaag

De 5e auralaag is het creatieve lichaam en is verbonden met het 5e chakra; de Keel chakra.
De verbinding tussen de Keel chakra en deze 5e auralaag wordt de 5e chakralaag genoemd.
De 5e auralaag strekt zich van ongeveer 110 tot ongeveer 160 centimeter van het lichaam (in balans).
Tussen de 2e en de 3e auralaag zit een overgang van ongeveer 10 centimeter. Deze auralaag is niet meer voelbaar.

chakralaag 5.1

5e chakra, 1e auralaag.
Het fysieke lichaam geeft altijd genoeg redenen om hele discussies te voeren. Vooral vrouwen schijnen er erg goed in te zijn.
Aan het lichaam is altijd wel iets op aan te merken en daarover spreken is zeer goed merkbaar in deze chakralaag.

chakralaag 5.2

5e chakra, 2e auralaag.
Een veel voorkomende maar onlogische combinatie.
De emotie moet eerst vanuit het gevoel/gemoedstoestand ervaren worden, uitgekristalliseerd worden. Pas dan kunnen we vanuit die gemoedstoestand ons uiten. Uiten we ons te snel, dan communiceren we vanuit en emotie zonder de richting of betekenis van de emotie te kennen. Praten zonder woorden of inhoud.

chakralaag 5.3

5e chakra, 3e auralaag.
Deze chakralaag heeft een sterke verbinding met chakralaag 3.3.
Het is wel een natuurlijk combinatie, het uiten van je gevoel en gemoedstoestand middels communicatie en creativiteit.
Maar de egotripper uit chakralaag 3.3 zal ook sterk zijn in deze chakralaag en veel vanuit zijn Ego praten en communiceren.
Mensen die veel in hun Ik staan of veel in hun hoofd zitten en die negatieve energie via de Keel chakra uiten hebben hier een duidelijke blokkade.
In positieve zin staat hier de (spiritueel) leraar die zijn leer uitdraagt aan anderen.

Terug naar de index


6e auralaag

De 6e auralaag is het intuïtieve lichaam en is verbonden met het 6e chakra; het 3e oog.
De verbinding tussen het 3e oog en deze 6e auralaag wordt de 6e chakralaag genoemd.
De afstand van de 6e aura tot het fysieke lichaam is niet meer te meten en de aura zelf is zéér diffuus

chakralaag 6.1

6e chakra, 1e auralaag.
Het 3e Oog chakra staat voor het ontvangen van die signalen die buiten de 5 zintuigen tot ons komen, ofwel intuïtie. Vervolgens deze signalen vanuit het gevoel benaderen (chakralaag 2.3) is erg belangrijk. Gebeurt dat niet, dan blijft verdwijnen de signalen of worden ze vanuit ratio benaderd (chakralaag 7.3).
Een hypochonder is iemand die elk signaal vanuit het fysieke lichaam intuïtief ontvangt en ziet als een gevaarlijke ziekte. Zodoende kan het fysieke lichaam een negatieve uitwerking hebben op het 3e Oog chakra.

chakralaag 6.2

6e chakra, 2e auralaag.
Hoe logisch het is om je intuïtie vanuit je gevoel te benaderen, zo onlogisch is het om je gevoel vanuit je intuïtie te benaderen. Dit voelt niet goed,
is een intuïtie welk vanuit het gevoel ervaren wordt. Andersom is nagenoeg onmogelijk zoals je het water niet meer in de kraan krijgt als het eruit gekomen is.
Toch proberen we het wel eens en zodoende creëren we vanuit dat gevoel een blokkade in ons 3e Oog chakra.

chakralaag 6.3

6e chakra, 3e auralaag.
Een spirituele leer volgen is heel mooi, maar je moet nooit voor de stoet uitlopen. Toch is dat een valkuil waar vele intrappen. Als je leeft volgens dogma’s als;

je mag niet oordelen,
je mag niet boos worden,
het ego is slecht,
etc..

Dan zet je het Ego op slot. Je oordeelt continu, je wordt altijd wel eens boos en het Ego heb je nu eenmaal. Dat ontkennen leidt tot blokkades binnen het Derde oog chakra.

7e auralaag

De 7e auralaag is het Spiritueel/Karmische lichaam en is verbonden met het 7e chakra; de Kruin.
De verbinding tussen de Kruin en deze 7e auralaag wordt de 1e chakralaag
genoemd. De afstand van de 7e aura tot het fysieke lichaam is niet meer te meten en de aura zelf is zéér diffuus.

Terug naar de index


chakralaag 7.1

7e chakra, 1e auralaag.
Het fysieke lichaam kan in extreme mate aanleiding geven tot een blokkade in de Kruin chakra. Te denken valt aan ascetisme en zelfkastijding. Mind over body waarbij het lichaam als de vergankelijkheid bezien wordt en de Kruin chakra als de connectie met God. Zo wordt het lichaam als vijand van de spirituele leer gezien en zodoende behandelt.

chakralaag 7.2

7e chakra, 2e auralaag.
Dit is geen hele logische combinatie maar het kan wel zeer zuiver zijn.
Vanuit een diep gevoel van goed en kwaad terecht komen bij een spiritueel inzicht bijvoorbeeld.

chakralaag 7.3

7e chakra, 3e auralaag.
Dit kan een hele logische maar ook een hele gevaarlijke combinatie zijn.
Zuiver is het als je door inzicht gaat begrijpen dat er meer is dan materie/succes/carrière/status en zodoende je meer gaat richten op je spirituele lichaam in plaats van je Ego lichaam.
gevaarlijk wordt het als de gehechtheid vanuit Ego naar een God zo sterk is, dat alles opzij geschoven wordt aan dat beeld. De Kamikaze piloot, of de self-bombers in Israël of Irak zijn daar voorbeelden van.

Terug naar de index