Homepage   Ons op facebook Ons op you-tube Ons op you-tube Ons op you-tube Onze webshop   

Afstandsbehandeling
 
 

dharma-lotus > reiki-lotus > technieken > afstandsbehandeling

Net als bij Reiki kan je ook bij Chios een afstandbehandeling geven. Deze is echter weinig vergelijkbaar met de afstandbehandeling die we bij Reiki kennen. Zo werken we niet met affirmaties en symbolen maar puur met licht. De Chios afstandbehandeling wordt daarom ook pas onderwezen bij het masterschap traject.

Ga ergens zitten waar je ongestoord de behandeling kunt doen. Kom eerst helemaal tot rust door op je ademhaling te letten. Vervolgens ga je de energie ontvangen zoals reeds geleerd. 

Bij Chios III werken we met licht. De mens is een lichtwezen bestaande uit energie. Je gaat nu met jouw Boeddha-natuur contact maken met de Boeddha-natuur van de ander (Namaste). Tune je in op het energetische systeem van diegene die je over afstand gaat behandelen. Doe dit niet rationeel maar puur vanuit je intuïtie. 

Als je voelt dat je contact hebt, visualiseer de persoon dan voor je. Ga met je gevoel en je ogen het lichaam scannen zoals je dat ook fysiek zou doen. Ga kijken naar lekken en scheuren, blokkaden, onbalans, etc.. Richt je voornamelijk op de Chakra's en niet zozeer om de dingen die in de auralichamen plaatshebben, omdat deze zeer moeilijk te behandelen zijn binnen de afstandbehandeling. 
Zowel bij het scannen als bij het behandelen gebruik je niet je handen !

Bij het behandelen van gaten en scheuren werkt je continu met het witte, wit-blauwe licht. Onbalans in het energetische systeem kan verholpen worden door de ster te visualiseren. Als er blokkades zijn in één of meerdere Chakra’s gebruik dan het symbool dat bij deze Chakra hoort. Stuur de bijbehorende kleur zodoende dat het Chakra helemaal omringt wordt door deze kleur.

Nogmaals scannen en licht sturen:
Ga eerst observeren of de voorgaande behandelingen effect hebben gehad. Zo niet, herhaal ze.
Na dit gedaan te hebben ga je nogmaals het lichaam scannen. Ga voornamelijk kijken welke Chakra's uitgebalanceerd moeten worden of ontdaan van verontreinigingen. Stuur met het symbool dat bij dit Chakra hoort de bijbehorende kleur zodoende dat het Chakra helemaal omringt wordt door deze kleur.
Gebruik de technieken die je reeds hebt aangeleerd om Chakra's uit te balanceren.