Homepage   Ons op facebook Ons op you-tube Ons op you-tube Ons op you-tube Onze webshop   

de e-boeken van Ivar Mol
 
 

dharma-lotus > reiki-lotus > e-boeken

Op de 3 sites tantra-lotus, reiki-lotus en vipassana-meditatie.nl staan meerdere artikelen die een redelijk overzicht van het onderwerp geven.
In de verschillende e-boeken welk wij in de loop der jaren hebben geschreven komen alle onderwerpen veel uitgebreider aan bod.
De boeken zijn in eigen beheer als e-boek uitgegeven en daarom veel goedkoper, en soms gratis, als traditionele boeken. Daarnaast gaat de volledige opbrengst naar SOS kinderdorp Dharamsalla, in India.

De boeken kan je bestelen in de webshop.