Homepage   Ons op facebook Ons op you-tube Ons op you-tube Ons op you-tube Onze webshop   

Lotus Berouw Meditatie
 
 

dharma-lotus > reiki-lotus > technieken > lotus berouw meditatie

De Lotus repeterende meditatie/Lotus berouw meditatie is van oorsprong niet een essentieel deel van de originele Usui Reiki. Het is wel dé meditatie welk Mikao Usui uitvoerde op de berg Kurama voordat hij zijn inzichten kreeg.
Het maakte geen deel uit van de dagelijkse oefeningen door meesters, hoewel zij werden aangemoedigd de meditatie te oefenen bij sommige lessen tijdens hun training. De meditatie komt uit het Tendai Boeddhisme. Het doel van deze meditatie is het brengen van voldoening of een moment van verlichting en het is de oefening die Usui uitvoerde op berg Kurama.

Hij deed deze meditatie tenminste vijf keer gedurende zijn leven. Het houdt 21 dagen van vasten en mediteren in. Een moderne versie van de meditatie wordt tegenwoordig uitgevoerd door de Tendai Monniken op Mount Hiei. 
Ms. Takata’s Reiki verhaal geeft aan dat Mikao Usui de berg op ging gedurende 21 dagen om te vasten waardoor hij de symbolen zag in bellen van licht en terug kwam met Reiki als systeem.
Maar de realiteit is dat de meditaties van Usui – een gevestigde Tendai oefening – hem zou hebben geholpen om gedurende zijn eigen weg de spirituele ontwikkeling te bevorderen. Het is niet zo dat hij een “Eureka” moment kreeg. Hij schijnt zijn systeem al lang voordat hij de meditatie ondernam te hebben onderwezen.

zazen Shikan Taza, Buiten de meditatieruimte voor spirituele oefeningen

Reciteer eenmaal: “Shikan Zen Yo No Ichi Ge”

Gautama de Boeddha ontwikkelde zijn leer in theoretische zin (Dharma) en in praktische zin, meditatie (Bhavana). Bhavana is op te delen in:

Samãdhi = Concentratiemeditatie om rust en balans aan de oppervlakte te krijgen.
Vipassana = Inzichtmeditatie om de bronnen van onrust en onbalans te vinden en te verwijderen.

Als Samãdhi iemand de toegang naar balans verschaft, dan wordt Vipassana, de fundering van Pañña (wijsheid). 
Wanneer Samadhi en Vipassana beide succesvol geoefend zijn, zal de mediterende Samadhi binnentreden en Pañña ontvangen.
In die staat, is het altruïstisch doel voltooid om zichzelf én anderen te helpen.

Reciteer eenmaal: “Kokoro No Ryo”
(Vers om voedsel voor Hart/Geest) 

Het beoefenen van Dharma omvat zowel voedsel als kleding, maar in voedsel en kleding word het beoefenen van Dharma niet gevonden.
De materiele wereld is niet van nationaal belang. Maar een persoon die verlichting brengt is een essentieel deel van een gezamenlijk belang. 
De hoogte van medeleven is het kwade in mijzelf te verwelkomen terwijl ik bezig ben voor anderen goede daden te stellen, en mij zelf vergeet terwijl ik deze goede handelingen voor de anderen aan het doen ben.
Door wrok vast te grijpen en haat terug te geven, zal de haat nooit eindigen.
Maar door met liefde en deugdzaamheid te betalen, verliest de haat aan kracht.
Liever dan wrok te koesteren over de dingen die gebeuren in deze hedendaagse tijd, die de wereld genoemd wordt, steek de grens over naar het Dharma, het rijk van de ware Boeddha.

methode vóór het binnentreden in de meditatieruimte, buiten de meditatieruimte opstellen

De Sange Mon (vers van Berouw) éénmaal reciteren: 

“Ga Shaku Sho Zo Sho Aku Go, Kai Yu Mu Shi Ton Jin Chi, 
Ju Shin Go I Shi Sho Sho, Issai Ga Kon Kai Sange”.

(Van het tijdloos begin heb ik negatief Karma verwekt door mijn misleide gedachten, woorden en daden.
Ik wil alles bekennen en ervoor boeten).

de meditatieruimte binnentreden, binnen de meditatieruimte of plaats voor spirituele oefeningen.

Reciteer driemaal:  “San Rai”
(Drie grootmoedigheden aanbiddingen)

Reciteer vervolgens: ”Isshin Chorai Jipo Hokai Joju Sanbo”
(Ik de biechteling kom om boete en verbetering te doen voor mijn overtredingen).

de grote aanbidding

Sta in Gassho, beweeg je dan naar een knielende positie met je handen nog steeds in Gassho, ga dan op de grond liggen je gezicht naar beneden gericht en je handen voor je uitgestrekt.

tien ondeugdzame gemoedstoestanden

(De Recitatie van Zelf Discipline), deze wordt individueel gedaan. Overdenkend: 
Terugkijkend op mijn leven, moet ik de hartstochten verlaten waaruit slechte daden zich opeenstapelen, met name de Helse domeinen/rijk der heidenen, beesten, hongerige geesten, vechtende entiteiten, het mondaine leven, hemellichamen,
boze geesten, Hinayana volgelingen, professionele priesters en tegenstrijdige emoties.

godai gan ( de vijf grote beloften / eed)

Herhaal:
“Shujo Muhen Segan Do”
 (Gevoelige wezens zijn ontelbaar. Ik beloof de allemaal te redden)

“Fukuchi Muhen Segan Shu”
(Kennis en wijsheid is grenzeloos. Ik beloof de allemaal te verzamelen)

“Homon Muhen Segan Gaku”
(De Dharma’s (paden) zijn oneindig. Ik beloof ze allemaal te bestuderen)

“Nyorai Muhen Segan Ji”
(De Tathagata’ zijn eindeloos. Ik beloof ze allemaal te dienen)

“Mujo Bodai Segan Jo”
(Opperste verlichting is onovertroffen. Ik beloof het te begeleiden)

“Goji Busshi Jodaigan”  
(Mag de zoeker naar deze verlichting deze beloftes nakomen)

Opmerking:
de Tathagata betekent de begaafde. Een verlicht wezen zoals Boeddha.
Er zijn tien niveaus van Bodhisattvaschap voordat je de staat van Boeddha bereikt met een complete realisatie van leegte en medeleven. De Boeddha zelf had verschillende incarnaties als een Bodhisattva (een wezen die compleet gemotiveerd is door de wens anderen te helpen en niet meer geïnteresseerd is in iets voor zichzelf) voordat hij Boeddha werd

neem plaats voor de meditatie, het Samadhi binnen treden, de meditatieve staat

Ten eerste: controleer je houding. Neem plaats in half lotus positie, plaats je linker been over je rechter been. Trek ze dicht naar je lichaam, en houd de linker teen en de rechter hiel op gelijke afstand. Maak de riem los en pas de kleren een beetje aan om de benen af te dekken. Vorm de Meditatie Mudra met de handen in de schoot; rechter palm boven de linker palm, laat de toppen van de duimen elkaar lichtjes raken en dicht onder de buik brengen. Draai het lichaam enkele keren rechts en links, en kom tot rust in een correcte, rechte houding.

De ruggengraat mag niet gebogen zijn en de schouders zijn naar achter getrokken. Probeer een ontspannen houding aan te nemen.
Indien de houding zou verslappen, corrigeer het vlug maar zonder haast.
De luchtwegen zuiveren en bevrijden je van troebele energie.
Adem uit met de mond open, buig lichtjes naar voren en verwijder langzaam de stagnerende lucht. Adem niet te snel of te langzaam uit, maar regelmatig tot je je volledig voldaan voelt. Blaas tijdens het uitademen al de ‘onzuiverheden’ uit tot ze volledig uitgeput zijn. Zet je weer rechtop en adem door de neus een oneindig, zuivere energie in.
Stel je voor dat het door de kruin binnenkomt - in en uit - drie keer.
Zit daarna met het bovenlichaam recht en ontspannen, laat het middenrif en de Hara met de ademhaling door de neus elkaar ritmisch volgen. Hou de mond dicht, met de tanden lichtjes samen en de tong tegen het verhemelte. Om het licht van buiten te verminderen houd je de ogen half gesloten en vestig je jouw blik op een punt circa 2 meter vóór je.

Ten tweede: controleer de ademhaling. Luister naar het geluid van het in- en uitademen, het mag niet te luid worden, geen hijgende of zuigende lucht, niet met horten en stoten, krampachtig of schuivend. Laat de ademhaling natuurlijk blijven, alsof het een gesloten systeem is.

Ten derde: controleer de activiteiten van de gedachten. Scheid je aandacht van je ademhaling en concentreer je op het rode veld. Laat alle gedachten buiten de oefening los, zoals gemene/negatieve gedachten, willekeurige ronddraaiende gedachten, dagdromen, gedachten over emotionele voor- en tegenspoed, of over ontspande en inspannende stemmingen.

Opmerking
Het rode licht is dat wat je kunt zien als je de ogen half sluit en je de ogen naar boven beweegt, wanneer het licht door de half gesloten oogleden dringt heeft men de indruk een rode gloei te zien = het rode veld. Het is gewoon een focuspunt.
Het Verblijf in Samadhi  

Let op de harmonie van de Drie Mysteries (geheimen van het lichaam) – het lichaam , de ademhaling en de gedachten. Ervaar het als de drie niet in harmonie zijn, en blijf voortdurend aandacht en herinnering toepassen om opnieuw de éénheid te bewaren en harmonie in het lichaam, de ademhaling en gedachten te creëren.
Vertrouw op deze oefening om je over te geven tussen gewone concentratie en échte diepe meditatie. 
Men richt de aandacht volledig op één ding, zonder de gedachten naar alledaagse activiteiten te laten ontsnappen, zelfs niet als ze worden omgeven door hinderende verlichting.

samadhi beëindigen, verlaten

Ten eerste: maak de geest vrij van Samadhi door je te verbinden met de omgeving en tot de realiteit terug te komen, open vervolgens je mond en adem diep in- en uitademen om de geest te bevrijden. Daarna het lichaam voorzichtig bewegen.
Beweeg de handen dan naar beneden over armen met een vegende beweging vanaf de schouder naar de vingertoppen ( zoals bij Kenyoku), breng dan de hand terug over de arm vanaf de elleboog naar de schouder en ga door langs de nek, het hoofd, de nek en de schouder aan de andere kant en eindig met een zwaaiende beweging terwijl je de negatieve energie verwijdert. Doe hetzelfde met de andere hand.

Ten tweede: masseer je de poriën van het hele lichaam (wrijf over de voorkant van de armen), wrijf je handpalmen tegen elkaar en gebruik de warmte die vrij komt om je ogen te bedekken.
Vervolgend open je de ogen achter de handpalmen, tenslotte wierook aansteken en je licht bewieroken of zeg de sutras op, dit hangt van de tijd af.

methode voor het verlaten van de meditatieruimte

Als er voldoende tijd is, soetra’s opzeggen, bijvoorbeeld de Hart Sutra 

De prajnaparamita mantra wordt aldus gezegd:

"Om Gate Gate Paragate - Parasamfate - Bodhi Svaha" 
(Gegaan, gegaan, voorbij gegaan, volledig voorbij gegaan,ontwaakte geest, zo zij het)

de Tien-Versen Kannon (= mededogen en wijsheid),
delen van de Lotus Sutra,
de Sutra van Heilige Fudo,
om het even welke sutra naar uw keuze,
je kunt ook de Nembutsu zingen en verdiensten opdragen.
tenslotte, nog eens de San Rai (Drie Prostraties/gebeden), drie keer reciteren.  

Iedere keer een Grote Prostratie uitvoeren van: 

"Isshin Chorai Jippo Hokai Joju Sanbo".

verlaat nu de meditatieruimte