Homepage   Ons op facebook Ons op you-tube Ons op you-tube Ons op you-tube Onze webshop   

Ida en Pingali massage
 
 

dharma-lotus > reiki-lotus > massage & sessie > ida en pingala

 

Deze massagetechniek is gericht op 2 belangrijke energiestromingen in het lichaam; Shiva en Parvati. Tezamen vormen zij prana wat vertaald kan worden als chi, qi, universele energie of levensenergie.

Ida, Pingali en Sushumna nadi

Ida nadi
Dit is het vrouwelijke energiekanaal welke linksom cirkelt van het DantiŽn punt/Hara tot diep in linkerneusgat ter hoogte van je derde oog.
Door deze Ida nadi stroomt Parvati (Shakti, Parvati, de moeder). Dit is de vrouwelijke levensenergie welk staat voor het manifesteerbare bewustzijn. Zij is gehuisvest in het DantiŽn punt/Hara en is een opstijgende kracht.

Pingala nadi
Dit is het mannelijke energiekanaal welke neerwaarts en rechtsom cirkelt van het MastoÔd naar het DantiŽn punt/Hara. In deze Pinala nadi stroomt Shiva, de mannelijke levensenergie, welk staat voor het zuivere ongemanifesteerde bewustzijn. Het is een neerdalende kracht.

Susjumna nadi
De Ida en Pingala nadi cirkelen om de derde nadi, Susjumna nadi genaamd. Deze is gelegen in de binnenste baan van het ruggenmerg en loopt van Perineum tot aan de kruin-Chakra. Alle 7 hoofd Chakra zijn gelegen aan deze Susjumna nadi. Door deze Sushumna nadi stroom onze Prana (Chi, Ki, Levensenergie).

Wat doet deze massage

De Ida nadi massage zorgt ervoor dat er Parvati; vrouwelijke energie vrijkomt. De Pingala massage zorgt ervoor dat er Shiva; mannelijke energie vrij komt. 

Ida nadi massage 
We kunnen alleen de Ida massage uitvoeren, wat er dus voor zorgt dat er een grote hoeveelheid vrouwelijke energie vrij komt. Dat kan als de disbalans in het energetische systeem ervoor heeft gezorgd dat er meer Shiva dan Parvati stroomt. Door een teveel van mannelijke energie kan iemand teveel gaan denken/piekeren/rationaliseren. Iemand die teveel mannelijke energie heeft staat vaak ook teveel in het Ego, in de trots en te weinig in de emotie en het gevoel. IdeeŽn blijven vaak ideeŽn en de uitvoering ontbreekt, er wordt daadkracht gemist en structuur is afwezig. Diegene zit teveel in de intuÔtie en te weinig bij het instinct. 
In deze gevallen hoeven we geen Pingala nadi massage uit te voeren omdat er al ruimschoots genoeg Shiva aanwezig is. Echter, deze wordt te weinig gecompenseerd door Parvati en daarom is in deze gevallen een Ida nadi massage zeer geschikt. Het aanmaken van Parvati compenseert de overvoed van Shiva. 

Pingala nadi massage
Zo kunnen we ook alleen de Pingala nadi massage uitvoeren, wat er dus voor zorgt dat er een grote hoeveelheid mannelijke energie vrij komt. Dat kan als de disbalans in het energetische systeem ervoor heeft gezorgd dat er meer Parvati dan Shiva stroomt. Door een teveel van vrouwelijke energie kan iemand teveel in de emotie zitten en blijven hangen. Iemand die teveel vrouwelijke energie heeft staat vaak ook teveel in het gevoel en beleeft en voelt alles zonder dit te kunnen gaan benaderen/verklaren/plaatsen en loslaten. Zo iemand zit vaak ook in een sleur, heeft teveel grenzen en structuren gevormd maar mist de invulling en de durf om de vrijheid op te zoeken waar soms wel naar verlangd wordt. Er wordt teveel vanuit instinct beleeft en te weinig vanuit intuÔtie. 
In deze gevallen hoeven we geen Ida nadi massage uit te voeren omdat er al ruimschoots genoeg Parvati aanwezig is. Echter, deze wordt te weinig gecompenseerd door Shiva en daarom is in deze gevallen een Pingala nadi massage zeer geschikt. Het aanmaken van Shiva compenseert de overvoed van Parvati.

Ida ťn Pingala massage
We kunnen ons ook concentreren op zowel de Ida als de Pingala massage.
Als de Shiva en de Parvati in balans zijn kunnen we beide energiestromen gaan stimuleren. Door vervolgens deze 2 energieŽn bijeen te brengen ontstaat een 3e energie; Prana (Chi/Ki/Levensenergie). Deze Prana is onze levensenergie, onze batterij en onze voeding. Door de Shiva en Parvati bijeen te brengen laden we deze batterij op en masseren we deze Prana over het gehele lichaam. Hierdoor voel je je krachtig en beter, sterker en gezonder en voel je letterlijk veel meer energie.

ē lees hier meer over de sweda (op tantra-lotus.com)
ē kijk hier voor de prijzen en kortingen